Ürünlerimiz

Yeni ART-BMS kablolu yönetim sistemi

Yüksek Maliyetli Kesintilere SON! Herhangi bir yerde kurulu akü altyapısından bahsediliyorsa, orada kritik bir görev gerçekleştirildiği kolaylıkla öngörülebilir. Buradan hareketle, akü altyapısına ihtiyaç duyulduğu bir anda eğer bu ihtiyaç karşılanamazsa, maliyetlerin yükselmesi sonucunun kaçınılmaz olacağı söylenebilir. Elektrik kesintileri sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Böyle bir durum dikkate alındığında, KGK, Akü İzleme Sistemi için yapılacak yatırımlar işiniz için hayati değer taşımaktadır. Yedek güç için kurulu akü altyapınızı izleyerek her türlü olumsuz duruma karşı hazır olabilirsiniz. ART-BMS Akü İzleme Sistemi, günlük bazda yaptığı geri besleme ve bilgilendirmeler ile her zaman altyapınıza olan güven duygusunu tazelemektedir.

Yorumlarınız bizim için değerlidir !